Biblioteka w chmurze

Joanna Zoń
unpublished
Streszczenie: Praca bibliotekarza z wykorzystaniem systemów IT jest tak powszechna, że niemal nie pa-miętamy, jak było bez nich. Zadania, jakie realizuje biblioteka, nie uległy jednak zmianie. Artykuł przedstawia inicjatywę usprawnienia realizacji i nadzorowania wybranych procesów/zadań przy wykorzystaniu dostęp-nych darmowych rozwiązań IT.
fatcat:byjquzyjongutboqoj7jemelxi