SOCIAL POLICY CENTERED APPROACH ON GENDER DISCRIMINATION IN TURKEY: A SITUATIONAL ANALYSIS

Hasan Yüksel, Süleyman Okutman, Üniversitesi Demirel, Ekonomisi Çalışma, İlişkileri Ve Endüstri, Doktora Bölümü, Öğrencisi, Mustafa Öztürk, Yard Doç, Süleyman Demirel, Üniversitesi Çalışma, Ekonomisi Ve Endüstri (+5 others)
unpublished
As a field of science, social policy is the term that deals with the problems which appeal to all the units of the society including both men and women. In other words, as the concept of umbrella term, social policy within the framework of gender discrimination develops strategies and analyses data on both sexes in regards to employment, education, health, and so forth. In parallel to the objectives of social policy, it tries hard to close the gap between the women and men by laying an emphasis
more » ... laying an emphasis on the term equality which is actually a hard topic. Since the twentieth century, the magnitude of the female labor force has been developing rapidly, but the problem is the fact that they haven't been matched to the men in most of the developing and even the developed countries yet. Therefore the main purpose of the study is to analyze the conditions of the women employees by bringing the term gender discrimination to the fore. Additionally, the other dimension of the study is to assess the statues of the women labours by using the parameters of the social policy discipline. TÜRKİYE'DE CİNSİYET AYRIMCILIĞI ÜZERİNE SOSYAL POLİTİKA MERKEZLİ YAKLAŞIM: BİR DURUM ANALİZİ ÖZET:Bir bilim dalı olarak sosyal politika, erkek ve kadınlarda dâhil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin problemleriyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Başka bir ifadeyle cinsiyet ayrımcılığı çerçevesinde şemsiye bir kavram olarak sosyal politika istihdam, eğitim, sağlık gibi her iki cinsiyeti de ilgilendiren bir dizi problemin çözümüne yönelik stratejiler geliştirmektedir. Sosyal politikanın amaçlarına paralel olarak bu bilim dalı eşitlik olgusuna vurgu yaparak kadın ve erkekler arasında var olan bu farkı kapatmaya çalışmaktadır. 20. yüzyılda kadın işgücünün büyüklüğünde ciddi anlamda artışlar meydana gelmesine rağmen gelişmekte olan ülkelerde ve hatta gelişmiş olan ülkelerin çoğunda dahi kadın ve erkekler arasındaki fark halen kapanmış değildir. Bu açıdan çalışmanın temel amacı cinsiyet ayrımcılığını ön plana çıkararak kadın işgörenlerin durumlarını analiz etmektir. Ayrıca çalışmanın bir diğer amacı sosyal politik disiplininin temel parametrelerini kullanarak kadın işgörenlerin durumlarını değerlendirmektir.
fatcat:taanyej5gfcnnp53bwwwgewwku