РОЛЬ СУДНОВОДІЯ В БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВАННЯ

Сергій Іванов, Анастасія Новікова
2021 Biomedicinskaâ Inženeriâ i Èlektronika  
Робота присвячена аналізу морський аварій та ролі судноводія в забезпеченні безпеки мореплавання. Незважаючи на хорошу технічну оснащеність сучасних суден, судноводій продовжує відігравати основну роль у правильній експлуатації суднового устаткування, що забезпечує безпеку плавання. Судноводій діє в умовах оточуючого середовища. До якого відноситься зовнішня середа та технічні засоби. Крім того робота судноводія відбувається під впливом екіпажу. на роботу судноводія впливають три фактори:
more » ... ний, людський та технічний. Зовнішня середа впливає на стан навігаційної середи, разом с тим і на людський фактор. Зокрема людина може мати метеозалежність, при якій погіршується самопочуття. Це особливо важливо для судноводіїв. Зовнішня середа формує навігаційну середу. Її стан відбивається в показниках технічного фактору  навігаційних приладів. Судноводій фіксує показники приладів і відповідно до особистих показників (фізичних, фізіологічних, психічних) приймає рішення і виконує дію по коректуванні руху судна. При цьому, психоемоційна взаємодія з екіпажом може деякою мірою впливати на емоційний стан судноводія. Проведені експериментальні дослідження психоемоційного стану, стану сприйняття загрози та реакцію в критичних ситуаціях. В експерименті приймали участь добровольці: 21 капітан та група курсантів 4 курсу ХДМА. Використовували тести самооцінювання Ч.Д. Спілбергера, Л. Ханіна, тест на швидкість прийняття рішення. Як показало тестування середній рівень особистої тривожності у 19 капітанів ( 26,2 балів – низька тривожність) нижчий ніж у курсантів (34, 4 балів -помірна), а реактивної у капітанів -38,3 бали, у курсантів -46 балів. Разом з тим, у двох капітанів визначена помірна тривожність 36, 1 бал). Особистісна тривожність характеризує стійку схильність сприймати велике коло ситуацій як загрозливих, реагувати на такі ситуації станом тривоги. Вона більш висока у курсантів, капітани більш спокійно реагують на тривожну ситуацію.
doaj:f6d7501f977941a8b892f2e966adba75 fatcat:rbkj2fieyraodnortz4ibze7yq