Medjugorje yi Anlamak: Meryem Ana nın Görünmesi Hadisesine İbn Halduncu Bir Yaklaşım

James V. Spickard
2016 İbn Haldun çalışmaları dergisi  
Öz: Sosyologlar, Bosna-Hersek'in Medjugorje köyünde meydana gelen Meryem Ana'nın görünme olayına dair bildirilenleri (1981 yılında başlamış olan) genellikle dini hadiseler olarak ele alır. Bu bölgede daha sonra patlak veren savaş diğer taraftan etnik bir çatışma olarak biçimlendirilmiştir ve aynı zamanda iddialara göre dini çizgiler üzerinden ayrım gösterir. Bu söylemsel ayrım, 'din' ve 'etnisite' kavramlarının esas olarak farklı türler olarak ele alınmalarından kaynaklanır. Bu tarz bir ele
more » ... , alışagelmiş sosyolojik bir mahiyet taşır. Standart bakış açısından ele alındığında, "din" inançlar ve örgütlerle ilişkiliyken, 'etnisite' kabileye aittir; nihayetinde biyolojik ve kalıtımsaldır. Batılı sosyologların aksine, İbn Haldun, herkesin çok iyi bildiği üzere aynı kavramsal kaynakları din ve etnisiteye uygulamış; her ikisini de "grup hissiyatı"nın olası kaynakları olarak görmüştür. Her ikisi de çatışma ve değişiklik anlarında grup kimliklerinin sürdürülmesini sağlayabilir ve bunu aynı şekilde yapar. Bu makalede "Medjugorje'de yaşanan mucizeler" güneybatı Bosna'nın yerel olarak teşkil edilmiş 'etnik' kimlikleri bağlamına yerleştirilmiş ve bu doğrultuda Ibn Haldun'a ait yaklaşım değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, hem din hem de etnisitenin grup arasındaki ayrımları arttırmak için kullanılan karmaşık yolları izlenmektedir. Ibn Haldun'a ait yaklaşımın 'mucizelerin' ya da Bosna çatışmasını yönlendiren enstrümantalizmin dinamiklerini yeterli şekilde yakalamadığı sonucuna varılmıştır.
doi:10.36657/ihcd.2016.12 fatcat:v7nkzaoczjdnxnhdndlkw5sxie