Bi2Sr2Ca1Cu2Ox Thin Film Deposition by Q-switched YAG Laser

Satoru KANEKO, Yoshitada SHIMIZU, Hiroyasu YUASA, Masahiko MITSUHASHI, Seishiro OHYA, Keisuke SAITO, Kenji TAKAHASHI, Takeshi KIMURA, Hiroshi FUNAKUBO
2003 Shinku  
doi:10.3131/jvsj.46.453 fatcat:qjzbg24qmvfmjdbystqq3vas4u