A CASE OF ARTERIOVENOUS MALFORMATION OF THE ILEUM
回腸動静脈奇形の1例

Keiichi YAMADA, Munekatsu SATOU, Kana YOSHIDA, Kazuhito SASAKI, Kazumitsu UEDA, Minoru OKUMURA
2006 Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association)  
doi:10.3919/jjsa.67.803 fatcat:rmlyth2rhzgrbhqfaj7knoeytm