The development of Selection Science in the cattle breeding of the Ukrainian SSR in the 30-80s of the XX century
Розвиток селекційної науки в скотарстві УСРР/УРСР в 30–80-ті роки ХХ ст

V. Shulha
2017 Ìstorìâ nauki ì bìografìstika  
ШУЛЬГА Володимир Петрович кандидат географічних наук, Національний авіаційний університет shulhavp@online.ua, (м. Київ) РОЗВИТОК СЕЛЕКЦІЙНОЇ НАУКИ В СКОТАРСТВІ УСРР/УРСР В 30-80-ТІ РОКИ ХХ СТ. Висвітлено передумови розвитку селекції сільськогосподарських тварин в УСРР/УРСР в 30-80-ті роки ХХ ст. На основі ретроспективного аналізу домінуючих методів розведення та відтворення, порівняння структури генофонду вітчизняних порід великої рогатої худоби, спрямованості селекційного процесу виділено
more » ... оцесу виділено основні етапи розвитку вітчизняної селекційної науки досліджуваного періоду. Як одну із передумов її розвитку розглядали вдосконалення організаційної структури племінної справи. Узагальнено основні методи розведення та селекції сільськогосподарських тварин, що застосовувалися на кожному з виділених етапів. Особлива увага приділялася конкретизації здобутків українських учених з розроблення теорії і методології селекції великої рогатої худоби. Ключові слова: тваринництво, скотарство, племінна справа, порода сільськогосподарських тварин, методи розведення.
doi:10.31073/istnauka201702-12 fatcat:x6anx6hz2zax5hy2pd6vvugcwe