The qualifying role of the genitive nominal form with od

Milka Ivic
2010 Južnoslovenski Filolog  
МИЛКА ИВИћ Српска академија наука и уметности КВАЛИФИКАТИВНА УЛОГА ГЕНИТИВНЕ ИМЕНИЧКЕ ФОРМЕ С ПРЕДЛОГОМ ОД У раду се анализирају различите форме и значења генитива са предлогом од у ситуацијама када те конструкције имају квалификативну улогу и скреће се пажња на потребу да се оне подробно проуче. Кључне речи: српски језик, синтакса, генитив, предлог од, квалификативност.
doi:10.2298/jfi1066269i fatcat:qi5c2jwmyvhqpiyogjtk27jye4