Συνταξιοδότηση και θνησιμότητα στα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας το 2017 [article]

Παναγιώτης Λιβαδάς, University Of Piraeus, Γεωργία Βερροπούλου
2020
Η συνταξιοδότηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους περισσότερους ανθρώπους στην σημερινή εποχή. Αποτελεί κύριο θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο καθώς, ένα πλήθος παραγόντων, όπως η ταχεία γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε πίεση τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας αφού πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την βιωσιμότητα τους. Ακόμη, σχετικά με την συνταξιοδότηση, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την επίδραση που έχει στην υγεία του ατόμου και κατά επέκταση ποια είναι η συσχέτιση της με την
more » ... τα. Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε την επίδραση που έχει η συνταξιοδότηση αλλά και ένα άλλο πλήθος παραγόντων στην θνησιμότητα. Για την πραγματοποίηση της μελέτης θα γίνει χρήση στοιχείων από το έκτο κύμα της έρευνας SHARE που πραγματοποιήθηκε το 2015, ενώ θα ληφθούν υπόψιν οι θάνατοι που συνέβησαν μέσα στα επόμενα δύο έτη, δηλαδή μέχρι το έβδομο κύμα το 2017.
doi:10.26267/unipi_dione/201 fatcat:ak2fyqgix5fobmg4ei4lbw7fvy