Jäämeren rannikon sotatoimet toisen maailmansodan aikana

Yleisesikuntakapteeni Jaakko Vai T A Den
unpublished
Toisen maailmansodan' sotatapahtumien tarkasteluissa ovat Jää-' meren alueen operaatiot usein jääneet verrattain vähälle. Sotanäyttämön syrjäisestä sijainnista huolimatta ne kuitenkin aika ajoin näyttelivät melko huomattavaa 'osaa ja koko sodan lopputulokseen oli Jäämeren alueen tapahtumilla myös varsin keskeinen vaikutus. Vaikka Jäämeren alueen sotatoimiin osallistui joukkoja kuuden eri valtakunnan sotavoimista, oli alueeseen kohdistuva mielenkiinto pääasiassa Saksan ja Venäjän etujen
more » ... Saksan sodankäynnin kannalta oli Pohjois-Norjalla ainakin seuraava merkitys: 1. Alueen valtaaminen ja hallussapito varmisti Kiirunan malminkuljetuksen Narvikin kautta. 2. Petsamon nikkeli oli Saksan sotateollisuudelle elintärkeä. Se jopa turvasi aika ajoin noin 70 % koko Saksan tarpeesta. Kirkkoniemestä saatava rauta oli hyvä lisä suuressa kulutuksessa. 3. Aktiivisen merisodan aikaansaamiseksi Pohjois-Atlantilla sekä länsivalloista Neuvostoliittoon johtavan tärkeimmän vesitien sulkemiseksi ja valvomiseksi oli Pohjois-Norja tukialueena edullinen ja jopa välttämätön. Mutta saksalaisten päämääränä ei ollut vain Jäämeren meri tien kat-' kaiseminen ja oman teollisuuden toiminnan turvaaminen. Heidän kokonaistavoitteenaan lienee ollut koko Jäämeren alueen hallinta ja
fatcat:xzf23voxbvfcrgbttfobokw4yu