ANJA BEREZNAI

Elte Btk, Alkalmazott
unpublished
Megfigyelés vagy teszt? Megértési képesség vizsgálata a kétnyelvű óvodában These days, there is a rising number of preschools in Hungary, where children are being introduced to a second language. Therefore it is necessary to find methods to review what the children understand of the pedagogue´s input in the L2, and how they understand it. In the present investigation, children from a bilingual preschool in Hungary are examined by using the perception test GMP, as well as an observation sheet.
more » ... sides their language comprehension abilites, the children´s attention to the peda-gogue´s utterances and the children's strategies are also considered in the study. The results from both procedures are compared to each other. From the results of the investigation, conclusions are drawn regarding the practical work in bilingual preschools. Bevezetés Manapság egyre több gyermek találkozik már óvodáskorban egy olyan nyelvvel, amely nem az anyanyelve-vagy azért, mert egy őshonos vagy bevándorolt ki-sebbség tagja, vagy pedig azért, mert az óvodában "tanítanak" egy idegen nyel-vet. A német nemzetiségi óvodák célcsoportjára mindkettő érvényes: a magyar-országi németek egy őshonos kisebbség tagjai, de a legtöbb német nemzetiségi óvodába járó gyermek számára a német egy idegen nyelvet (L2-t) jelent. Ez utóbbi abból ered, hogy a nyelvi szocializáció a német nemzetiségi családok csak elenyésző részében történik német nyelven (Jäger-Manz, 2004). Ahogy Klein (2009) egy német nemzetiségi óvodákban végzett vizsgálatában kimutatta, az óvodakezdők csak 0,95%-a beszéli valamelyik német változatot anyanyelv-ként, 75%-a viszont egyáltalán nem rendelkezik német nyelvtudással. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk a német nemzetiségi óvodákban folyó nyelvpe-dagógiai munkát-ami feltétele annak, hogy továbbfejlesszük az ott alkalmazott módszereket-, szükségünk van információkra arról, hogy hogyan észlelik, értik és produkálják az L2-t. Miközben a produkció közvetlenül megfigyelhető, a percepció csak a gyer-mek nyelvi (re)produkcióiból és motorikus reakcióiból vezethető le, ami téves értelmezésekhez vezethet (Gósy, 2007: 129;; vö. Schulz et al., 2008). Így felve-tődik a kérdés, hogy melyik eljárás alkalmas arra, hogy információt nyerjünk óvodáskorú gyermekek L2 percepciójának fejlődéséről. Németországban a nyel-vi készségeket felmérő eljárások fejlesztése és használata manapság élénk és erősen polarizáló vita tárgya (Albers, 2010), és sokféle módszert fejlesztettek ki e célra. Az egyik lehetőség egy normaorientált eljárás használata. Magyarorszá-­ gon az észlelés és a megértés vizsgálatára bevett módszer a Gósy Mária által kifejlesztett GMP percepciós teszt (Gósy, 2006), amelyet Imre Angéla adaptált német anyanyelvű gyermekek számára (GMP-d, Imre, 2006). Főleg kisebb gyermekek tesztelésénél viszont figyelembe kell venni, hogy ők teszthelyzetben Alkalmazott Nyelvtudomány XIII. évf. 1-2. szám 2013.
fatcat:wc2viygifvcfbepgh27zkggff4