International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)

Batı Karadeniz, Üniversitelerinde Bulunan, Meslek Yüksekokullarının, Mobilya Ve, Dekorasyon Programlarının, Durumu Ve, Alternatif Program, Açma Çalışmaları, Timuçin Bardak, Kadir Kayahan, Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek (+2 others)
2016 unpublished
Öz Mobilya sektörü, yerli ve yabancı orman ürünleriyle insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli olan mobilyaların üretimini sağladığı için önemli bir sektördür. Son yıllarda orman ürünleri ve mobilya üretimi sektöründeki gelişmeler değerlendirildiğinde sektörde çalışacak olan bireylerin Mobilya ve Dekorasyon eğitimi almış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden oluşmasının gerekliliği oldukça önemlidir. Mobilya ve Dekorasyon Programı, mobilya sektörünün tasarım ve üretim
more » ... ve üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu nitelikli ara teknik eleman ihtiyacını yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Günümüzde Mobilya ve Dekorasyon programları içeriği zenginleştirilmiş faklı programlar olarak da açılmaktadır. Bu araştırmada, Batı Karadeniz Bölümü'nde bulunan Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerindeki üniversitelerin meslek yüksekokullarındaki Mobilya ve Dekorasyon programlarının mevcut durumları, alternatif olarak açılan programlar, program kontenjanları ve öğretim elemanı yapısı karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Bu bildiride genelde edebiyat mekân ilişkisinin boyutları; özelde Safiye Erol'un Ülker Fırtınası romanında mekân kullanımı ve bu kullanımın önce yapıta etkileri sonra bireysel ve toplumsal anlamda nesnel gerçekliğin görüntülenmesine katkıları incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Mobilya sektörü, mobilya ve dekorasyon programı, endüstri ürünleri tasarımı.
fatcat:zmskwybq2ngpnokvtlwdejaz4y