PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ TÍPUSOK JELLEMZÉSE 2

Papp István
unpublished
A pilóta nélküli légijárművek alkalmazása az 1960-as években kezdődött, robbanásszerű fejlődésük pedig az 1990-es évekre tehető, ami elsősorban a katonai alkalmazás elterjedésének köszönhető. A pilóta nélküli repülőgépek mérete jelen pillanatban a néhány kilogrammostól (ilyen például a Magyar Honvédség által Afganisztánban al-kalmazni tervezett SOFAR) a tíz tonnásig (RQ-4 Global Hawk) terjed. A közeli jövőben várható néhány grammos, sőt, rovarméretű eszközök rendszeresítése is. Ezek közül
more » ... s. Ezek közül számos eszköz-kisebb átalakítással-fedélzeti fegyverek hordozására is alkalmassá tehető, de ekkor a neve is megváltozik és pilótanélküli harci repülőként (UCAV 3) említi a szakirodalom. UNMANNED AIR VEHICLES The use of unmanned air vehicles began in the 1960's with the explosive growth in the 1990's can be made, especially in the area of military applications. Size of the unmanned aircraft currently from a few kilogram (such as the Hungarian Army in Afghanistan intended to apply SOFAR), to the ten ton (RQ-4 Global Hawk) cover. In the near future a few grams, and even insect-sized devices and bringing them too. Lower conversion can also be used to carry weapons, and their name on unmanned combat air vehicles (UCAV). BEVEZETÉS A fegyveres erők alapvetően olyan feladatok végrehajtására alkalmazzák a pilóta nélküli esz-közöket, ahol:  a feladat túl veszélyes, a pilóta vezette légijármű elvesztésének kockázata meghaladja az elfogadható szintet;  a repülési feladat a pilóta (pilóták) fiziológiájából nem kivitelezhető, pl.: 24+ óra idő-tartamú felderítő repülés;  a feladat nem igényel pilóta vezette légijárművet, pl.: szárazföldi alegységek harcászati felderítése. A biztonságon kívül jelentős érv az UAV 4 alkalmazása mellett, hogy számottevően alacsonyabb üzemetetési, utánpótlási, fejlesztési és képzési költségekkel tartható rendszerben, mint a pilóta vezette eszközök [1]. A nemzetközi szakirodalomban az UAV-k hatótávolság, tömeg és repülési magasság szerint kerülnek kategorizálásra. 1 okl. mk. főhadnagy, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Tanszék, papp.istvan@uni-nke.hu 2 Lektorálta: Dr. Szilvássy László okl. mk. alezredes, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem KatonaiRepülő Tanszék, szilvassyl.laszlo@uni-nke.hu 3 UCAV-Unmanned Combat Aerial Vehicle-Felfegyverzett pilóta nélküli légijármű 4 UAV-Unmanned Aerial Vehicle-Pilóta nélküli légijármű
fatcat:hdgowr2p5rakjk4scmewkgk374