Analysis of Hydrocarbon Poisoning for Pd Catalysts
パラジウム系触媒の炭化水素被毒現象の解析

Hiroshi YAMADA, Taeko SHIMIZU, Yuki KODA, Kenji OKAMOTO, Hirosuke SUMIDA, Masahiko SHIGETSU, Akihide TAKAMI, Kazunari KOMATSU
1997 NIPPON KAGAKU KAISHI  
doi:10.1246/nikkashi.1997.641 fatcat:kudseyzrpfam3j6o73ksrefzui