Tuoreiden ajatusten arkeologi

Michel
unpublished
Foucault: Tiedon arkeologia. Suom. Tapani Kilpeläinen. Vastapaino, Tampere, 2005. 275 s. Michel Foucault'n teokset 1960-luvulta 1980-luvulle muodostivat keskeisen aatehistoriallisen ja niin sanotun uuden historian vaikuttimen. Onkin suuri onni, että nyt saamme lukea uutta käännöstä suomenkielellä Tiedon arkeologian ilmestyttyä Vastapainolta joulukuussa 2005. Suomentaja Tapani Kilpeläinen on ahkeroinut viime ajat. Tiedon arkeologian lisäksi Kilpeläinen on kääntänyt ja kääntämässä erityisesti
more » ... ssä erityisesti kahta Deleuzen keskeistä ja työlästä teosta, jo ilmestyneen Nietzsche ja filosofia-kirjan (Summa 2005) sekä tulossa olevan Anti-Oedipuksen (Tutkijaliitto). Jälkimmäisen Deleuze kirjoitti yhdessä Félix Guattarin kanssa vuonna 1972, pari vuotta Tiedon arkeologian ilmestymisen jälkeen. Tässä käsiteltävässä teoksessa Tapani Kilpeläisen hyvä käännös tukee alkuperäistekstin vahvaa sanomaa ja Foucault'n omalaatuista kirjoitustyyliä hienosti. Deleuzen ja Foucault'n yhteys ei ole sattumanvarainen eikä Kilpeläinen ole ainoa heitä yhdistävä tekijä. Päinvastoin, nämä kaksi ajattelijaa vaihtoivat ajatuksia ja ylistivät toisiaan jo 1960-luvun alusta saakka. 1 Toki on mahdollista lukea Foucaultia myös erilaisen ajattelun perinteen yhteydessä, 2 mutta Deleuzen ja Foucault'n yhteyden tekee hedelmälliseksi molempien materiaaliset painotukset. Heille ajattelu ja kulttuurianalyysi eivät näyttäytyneet vain merkkien systeemin sisäisinä viittaussuhteina tai merkitsijän hegemoniana (kuten Saussurelainen perinne ranskalaisessa filosofiassa vaikutti) vaan radikaalina kohtaamisten ja efektien avoimena tulemisena, joka liittyi myös tietynlaiseen mikropoliittiseen projektiin. Molemmat korostivat ajattelun redusoimattomuutta kieleen ja kielellisiin merkkeihin, ja samalla he ajattelivat vallan ja voimien suhteet tärkeämmiksi kuin merkitysten suhteet. 3
fatcat:pxb7wnd5f5ax7a5vq373dt5zjq