Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej [chapter]

Michał Wilk
2015 Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania  
Abstrakt: W rozdziale zostały przedstawione informacje i dane demograficzne będące przedmiotem zainteresowania osób zajmujących się szczególnie polityką społeczną. Zamieszczone w nim tabele statystyczne w sposób czytelny obrazują aktualne problemy demograficzne zarówno miasta Łodzi jak i całego kraju. Zestawienie danych z lat minionych z najnowszymi prognozami może okazać się pomocne w opracowaniu nowych strategii w polityce rodzinnej czy ludnościowej.
doi:10.18778/7969-690-1.09 fatcat:7fxzgisoszgd5hynzg5dh3fryi