Köpeklerde Pyometranın Bazı Oksidatif Stres Parametreleri, İnflamatorik Mediyatörler ve Nötrofil Segmentasyonu Üzerine Etkileri
Effects of Pyometra on Some Oxidative Stress Parameters, Inflammatory Mediators and Neutrophil Segmentation in Bitches

Tuğba Seval Fatma TOYDEMİR KARABULUT, Özge TURNA YILMAZ, Özge ERDOĞAN BAMAÇ, Güldal İNAL GÜLTEKİN, Atila ATEŞ, Sinem Özlem ENGİNLER, İsmail KIRŞAN, Seçkin Serdar ARUN, Berjan DEMİRTAŞ
2016 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
doi:10.9775/kvfd.2016.15443 fatcat:6o5cnwn43vebvoydirotytg3py