Development of innovative learning technology in systems with dual processes

Olga Morozova
2018 Tehnologìčnij Audit ta Rezervi Virobnictva  
В роботі запропонована розробка інноваційної технології навчання в системах з дуальними процесами. Об'єктом дослідження обрані інформаційно-технологічні процеси і явища, що виникають в системах з дуальними процесами. В ході дослідження запропоновано створення віртуальної студентської дослідноекспериментальної студії моделювання професійних знань. Одним з найбільш проблемних місць є створення і апробація цифрової платформи дисциплін за фахом. Дослідження передбачає в подальшому перехід від
more » ... у перехід від традиційних методів викладання до методів консалтингового формування професійних знань студентів за фахом на основі імітаційного моделювання. Завданнями студентів при цьому є розробка моделі дисциплін і формування їх індивідуальних моделей професійних знань за фахом. В ході дослідження використовувалися основи теорії систем для побудови методичної бази для розробки інноваційної технології навчання і методи статистики для оцінки можливості створення моделей професійних знань. Отримано інноваційну освітню технологію, яка має ряд особливостей. Зокрема, вона передбачає розробку моделі професійних знань, яка складається з безлічі вивчених дисциплін, практичних занять, технічних засобів навчання, оцінок і самооцінок, відносин між елементами моделі, темпоральних відносин. Запропоновано схему організації навчального процесу з використанням спеціально побудованої цифрової платформи знань. Показано порівняння традиційної схеми навчання та схеми навчання на основі цифрової платформи знань. Крім цього, в рамках досліджень проведена оцінка можливості створення моделей професійних знань, при цьому розрахунок узгодженості експертних оцінок проводився з використанням коефіцієнта конкордації Кендалла. Завдяки цьому забезпечується можливість отримання показників затребуваності запропонованої інноваційної технології навчання в системах з дуальними процесами. Оцінки експертів показали, що створення студентами моделей професійних знань дозволить їм систематизувати свої знання в системах з дуальними процесами. Ключові слова: інноваційна освітня технологія, системи з дуальними процесами, цифрова платформа знань, модель професійних знань. Morozova O.
doi:10.15587/2312-8372.2019.164308 fatcat:qkbpobol7zfhrehqythhzfdbuu