Žitnica Staroga grada Varaždina

Anka Ćurić, Daria Škarpa Dubreta
2019 Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin  
acuric@h-r-z.hr DARIA ŠKARPA DUBRETA Hrvatski restauratorski zavod Odjel za graditeljsko nasljeđe, Zagreb dskarpa@h-r-z.hr ŽITNICA STAROGA GRADA VARAŽDINA Nalazi provedenih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja rezultirali su ključnim spoznajama o starijim fortifikacijskim slojevima varaždinske županske utvrde te vrlo slojevitoj građevinskoj aktivnosti na lokaciji današnje građevine, prepoznate kao "Žitnica Celjskih." Najznačajniji je nalaz, u elevaciji sačuvanog kamenog bedema
more » ... utvrde sagrađenog najkasnije u drugoj polovici XV. stoljeća, nakon čega je unutar utvrde uslijedila prigradnja jednog ili više objekata. Sondiranjem današnje građevine te analizom postojeće literature i arhivske građe, dolazi se do geneze nastanka današnje građevine. Također, rezultati provedenih istraživanja pobijaju dosadašnju atribuciju južnog dijela građevine žitnici koju je Ulrich Celjski sagradio sredinom XV. stoljeća. Konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima povijesne građevine cilj je ispravna interpretacija, valorizacija i prezentacija, a ne samo određivanje smjernica građevinske obnove. Na pitanje kako revitalizirati povijesnu građevinu, odgovore bi trebala dati interdisciplinarna konzervatorsko-restauratorska istraživanja koja prvenstveno nastoje u što je moguće većoj mjeri, rekonstruirati genezu njezinog nastanka. To je nastojanje redovito otežano kod povijesno vrlo slojevitih građevina .
doi:10.21857/90836cw2jy fatcat:uil45jkt3zggjkoi6y3gricycy