The Study of Cavitation Effect in Positive Displacement Pumps
Badanie zjawiska kawitacji w pompach wyporowych

Zygmunt Kudźma, Olgierd Mackiewicz
2016 Pomiary Automatyka Robotyka  
Zezwala się na korzystanie z artykułu na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Autor korespondujący: Zygmunt Kudźma, zygmunt.kudzma@pwr.wroc.pl Artykuł recenzowany nadesłany 6.01.2016 r., przyjęty do druku 26.01.2016 r. Streszczenie: W artykule omówiono zjawisko kawitacji w pompach wyporowych. Podano warunki i miejsce powstawania zjawiska. Badania własne autorów oraz studia literaturowe obrazują wizualizację zjawiska kawitacji. Dokonano identyfikacji efektu akustycznego
more » ... zyszącego procesowi rozwoju kawitacji w pompach -wielotłoczkowej i zębatej.
doi:10.14313/par_219/17 fatcat:2vdqdf7x3be4jhcdi3f4svqniq