Monika Grochalska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Olsztynie, Społecznych
unpublished
Idea edukacji holistycznej a gotowość na zmiany wśród nauczycieli, biorących udział w projekcie "Umiem się uczyć"-refleksja krytyczna abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja projektu "Umiem się uczyć", realizowanego w latach 2011-2014, w szkołach województwa warmińsko-mazurskie-go oraz jego efektów. Projekt miał charakter innowacji edukacyjnej. Udział w nim pozwolił autorce na krytyczny wgląd w zdolności adaptacji nauczycieli szkolnych do zmian rzeczywistości edukacyjnej poprzez
more » ... ukacyjnej poprzez stosowanie innowacyjnych metod na-uczania dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów. Autorka porusza problem oporu wobec zmian i sposobów jego przezwyciężania w kontekście społecznym szko-ły. Wnioski wynikające z tej krytycznej refleksji mogą stanowić przyczynek do ewen-tualnych zmian w obszarze praktycznego doskonalenia kompetencji nauczycielskich. słowa kluczowe: edukacja holistyczna, innowacje edukacyjne, zmiana, opór.
fatcat:h4wtmmk6fbc6noyl3vf2zefgoq