Medicinske sestre Skandinavije in Anglije na novih poteh: iz zapiskov štipendistke szo

Lucija Tekauc
1968 Obzornik zdravstvene nege  
dermij, njihavega preprečevanja in sacialno higienskega pamena. Nadalje naj preučuje tudi vloga delovnih pogajev pri razvaju kožnih gnajenj in pamen sanitamih ukrepav pri njihavem preprečevanju; razume se, da mora abvladati tudi osnovna načela zdravljenja piodermij in njihavih kamplikacij. Poklicnih piodermij pravzaprav niti ne bi smela biti, če bi se po vseh abratih ras ravna;Iikar se da natančno pa načelih asebne in obratne (industrijske) higiene. Pri tem nam lablka mnaga pomaga zdravstvena
more » ... omaga zdravstvena prasveta: kratka predavanja, letaki, filIni, brašure, itd., tarej s paučevanjem in prepričevanjem prispevati k povzdigi zdmvstvene kulture med najširšiIni plastmi našega ljudstva. Bosebej marama poudariti naloga, ki jo utegne imeti šalska medicina pri preprečevanju kožnih gnojenj v šalskih in predšolskih kolektivih, kjer se zaradi premajhne zdravstvene budnasti lahka pojavljajo kožna gnajenja cela epideInična oziroma endemična. Padabno velja tudi za atroške kalonije, če niso higienično urejene (umivanje, kapanje, stranišča idr.) ali če osebje, ki sa mu otwci zaupani, ne obvlada niti splošne niti šalske higiene. Pri zatiranju in preprečevanju kažn:ih gnojenj aziroma njihavih endemij (epidemij) lahka mnogo prispevaja patronažne medicinske sestre, če še pravačasna in pravilna na samem mestu ukrepaja ta;ka v zdravstvenavzgojnem oziru kakor tudi glede oojnujnej'ših pastopkav pri samem zdravljenju kožnih gnojenj (piodermij) . <Dalje priha,dnjič.)
doaj:d562a72e655b4671a1f59b552e3dd25f fatcat:ahclduyhoranhdzyogujeen7mq