NOVELL 2-CHLORO-PARAPHENILENE-DIAMINE AND 2,4,5-TRICHLORO-ANILINE DERIVATIVES AS ORGANIC PIGMENTS. SYNTHESES AND PROPERTIES Florica ILINA 1 , Ion SEBE 2

U Sci
2012 Bull., Series B   unpublished
Această lucrare descrie sinteza a 6 noi pigmenţi azo de dispersie pentru produse din poliesteri armati cu fibre de sticla. Pigmenţii au fost obţinuţi prin reacţii de cuplare plecând de la 2-cloro-parafenilen-diamină şi 2,4,5-tricloro-anilină, folosind drept componente de cuplare: 2,4-acetoacet-xilidină, 2,5-dimetoxi-4-cloro-acetoacetanilidă, acid chromotropic şi β-naftol. Structura pigmenţilor a fost confirmată prin spectre IR şi UV-Vis, iar calităţile tinctoriale prin vopsirea unor plăci din
more » ... ea unor plăci din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă. Noii coloranţi sintetizaţi au prezentat o bună rezistenţă la acţiunea apei şi la lumină, ceea ce îi recomandă pentru noi aplicaţii. This paper describes the synthesis of 6 new dispersion pigments produced from fiberglass reinforced polyester. The pigments were obtained by coupling reactions starting from the amines: 2-chloro-paraphenylene-diamine, 2,4,5-trichloro-aniline using 2,4-acetoacet-xylidine, 2,5-dimethoxy-4-chloro-acetoacetanilide, chromotropic acid and β-naphthol as coupling components. Pigments structures were confirmed by IR and UV-VIS spectra and their tinctorial properties were tested by painting glass fiber reinforced polyester tiles. The pigments showed good resistance to water and light, making them suitable for new applications.
fatcat:2zgf2waur5bu5pguagzryfpxy4