Geir Winje (red.), Halldis Breidlid, Lena Lybæk og Ådne Valen-Sendstad. Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. Cappelen Damm Akademisk, 2017

Anders Aschim
2019 Prismet  
doi:10.5617/pri.6861 fatcat:62thpf3zkjfljim6owbp2rk45m