Quantitative Analysis of Goals Scored from Set Pieces: Turkey Super League Application
Duran Toplardan Atılan Gollerin Niceliksel Analizi: Türkiye Süper Lig Uygulaması

Ali Onur CERRAH, Barış ÖZER, İsmail BAYRAM
2016 Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences  
based on realization time (0-15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75 and 76-90), the status of being a home or away team, the kick area of the goals (12 penalty areas, 4 out of penalty areas) and striking technique (inside kick, inner side of instep kick, instep kick, outside kick, header and special skill). Additionally, we aim to analyze the association between the kicking area of goals and set-piece goal types, as well as between set-piece goal type and striking techniques. M Ma at te er ri ia al l a
more » ... te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : A total of 3614 goals based on 1530 matches have been analyzed in this study. The distribution of set pieces has been investigated according to defined parameters. The frequency and percentage values of the data have been calculated using Microsoft Office Excel and chi-square test was used to calculate relations between variables. R Re es su ul lt ts s: : The number of organized attack goals was 2594 (71.78%) and the number of setpiece goals was 1020 (28.22%) within the five seasons encompassing the 2006-2011 seasons. The highest number of set-piece goals were scored between the 76 th and 90 th minutes (n=221, 21.67%), from free kicks (n=404, 39.61%), from closest areas (n=606, 88.58%) and from headers (n=377, 37.06%). C Co on nc cl lu us si io on n: : Based on our data, goals scored from set pieces have a remarkable effect on competition results; therefore, the importance of time interval, goal type, areas and kicking type of set-piece goals have been emphasized for coaches. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Soccer; goal analysis; set pieces Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Bu çalışmanın amacı, Türkiye Süper ligindeki 5 sezonda () duran toplardan (taç atışı, korner, serbest vuruş ve penaltı) atılan gollerin; gerçekleşme zamanları (0-15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75 ve 76-90), deplasman ve ev sahibi takımı olma durumu, gol vuruş bölgesi (12 ceza sahası bölgesi, 4 ceza sahası dışı bölgesi), ve son vuruş tekniğinin (iç vuruş, üst vuruş, iç üst vuruş, dış vuruş, kafa vuruşu ve özel teknik) müsabaka sonucuna etkilerini araştırmaktır. Ayrıca, duran top golleri ile vuruş bölgeleri ve vuruş tekniği ilişkisinin analiz edilmesi çalışmanın bir diğer amacını ortaya koymaktadır. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Bu çalışmada toplamda 1530 maçta atılan 3614 gol incelenmiştir. Duran toplardan atılan gollerin dağılımı belirlenen parametrelere göre değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, Microsoft Office Excel programında frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak ve ilişki testleri için ki-kare testi kullanılarak derlenmiştir. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Çalışma sonucunda organize atak gollerinin sayısı 2594 (%71,78), duran top gollerinin sayısı 1020 (%28,22) olarak belirlendi. En çok gol 76-90. dakikalar arasında (n=221, %21,67), frikik gollerinden (n=404, %39,61), kaleye en yakın bölgelerden (n=606, %88,58) ve kafa vuruşlarından (n=377, %37,06) gerçekleştiği saptandı. S So on nu uç ç: : Bu bilgilerin ışığında; duran toplardan atılan gollerin müsabaka sonucuna önemli bir etkisinin olduğu belirlenmiş ve antrenörlere, duran toplardan atılan gollerin gerçekleşme zamanı, gol türü, bölgeleri ve vuruş tipine yönelik çalışmalara önem vermeleri tavsiye edilmiştir. A An na ah ht ta ar r K Ke el li im me el le er r: : Futbol; gol analizi; duran toplar T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J S Sp po or rt ts s S Sc ci i 2 20 01 16 6; ;8 8( (2 2) ): :3 37 7--4 45 5
doi:10.5336/sportsci.2016-50745 fatcat:nd3ctxaldjazllgeza7f4yt62q