İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Uyarlama Çalışması

Ebru Kılıç Çakmak, F. Gizem Karaoğlan Yılmaz, Ramazan Yılmaz
2015 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama  
doi:10.17943/etku.47870 fatcat:23ir4rwqf5dqbkh5x3tiucpwdm