YETİŞKİNLER İÇİN HAYALET ÖYKÜLERİ, Aby Warburg ve Pathosformel Sanat Tarihi

Ali Şahan KURU
2017 Art-e Sanat Dergisi  
ÖZ Bu çalışma Warburg'un Pathosformel olarak adlandırdığı yöntemin teorik bağlamda nasıl karakterize edildiğini ve bir sanat tarihi yöntembilimi olarak nasıl kullanıldığını analiz edecektir. Çalışmanın ilk bölümü Aby Warburg'un yaşantısı ve Pathosformel yaklaşımın ortaya çıkışını tarihi bir izlekte ortaya koymaya çalışacaktır. İkinci bölümde ise yaklaşımın bellek kuramları ile olan ilişkisi Mnemosyne (bellek) Atlası üzerinden incelenerek bir sanat tarihi kuramı olarak kültürel analiz ve
more » ... n kültürlerarası örtük bağları üzerinde durulacaktır. ABSTRACT This study will analyze the Pathosformel method as titled by Warburg in theoretical context and its uses for art history methodology. The first part of the study will put forward Aby Warburg's life and the emergence of the Pathosformel approach in a historical context. The second part will examine how the approach is linked to the memory theories based on Mnemosyne Atlas and finally will focus on the intercultural implicit ties of the cultural analysis and images as an art history theory.
doi:10.21602/sduarte.303853 fatcat:s27ciziqxfg7hajpanadpilx2i