Providing statistical QoS guarantee for voice over IP in the IEEE 802.11 wireless LANs

Hongqiang Zhai, Jianfeng Wang, Yuguang Fang
2006 IEEE wireless communications  
doi:10.1109/mwc.2006.1593523 fatcat:jung3tp2j5bnzhmtdn2octuy5y