Endülüs Emevî Devleti'nde Şehir İdaresi: İşbîliye (Sevilla) Örneği

Cumhur Ersin Adıgüzel
2019 Mukaddime  
doi:10.19059/mukaddime.555220 fatcat:defbkbhferf77lkigsply3jmtq