Differential glycan profiles of PNGase F-treated IgA1 of mIgA-MIDD [graphic]

Yoshiki Narimatsu, Kuno Atsushi, Hiromi Ito, Hiryoyuki Kaji, Shyuzo Kaneko, Kunihiro Yamagata, Hisashi Narimatsu
2014 Figshare  
doi:10.6084/m9.figshare.894409.v1 fatcat:54bz7pmvpfdgpojs2yqp3w27re