KÜRESEL SALGINLAR İLE MÜCADELEDE ENDÜSTRİ 4.0 TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ

Büşra YİĞİTOL, Tuğba SARI
2020 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute  
Özet Bu çalışmada Endüstri 4.0 teknolojilerinin Covid-19 krizi ile mücadeledeki kullanım alanları ile Covid-19 salgınının dijital dönüşüm sürecine etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda nesnelerin interneti, otonom robotlar gibi yeni teknolojilerin, dünya üzerinde salgınla mücadelede ne şekilde yardımcı olduğu, örneklerle açıklanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Endüstri 4.0 teknolojileri salgının yayılma hızının belirlenmesinden, sağlık ürünlerinin üretilmesine kadar pek çok alanda birebir
more » ... ok alanda birebir mücadele desteği verirken, imalatta robotik teknolojiden yararlanılmasından, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim gibi iş ve gündelik yaşamın yeniden düzenlenmesine kadar birçok alanda da dolaylı destek sunmaktadır. Endüstri 4.0 teknolojilerinin mevcut global pandemi krizinde bulduğu uygulama alanlarını gösteren bu çalışmanın bu teknolojilerin yaygınlaşmasına katkıda bulunması ve konu ile ilgili gelecek akademik çalışmalara temel oluşturması hedeflenmektedir. Abstract In this study, the usage areas of Industry 4.0 technologies to fight against the Covid-19 crisis and the effects of Covid-19 pandemic on the digital transformation process were investigated. In this context, how the new technologies such as internet of things, autonomous robots, cloud computing and big data analysis help fight the pandemic are explained with real-life examples in the world. The result of the study reveals that, Industry 4.0 technologies provide one-on-one support in many areas such as determination the rate of virus spread and production of health products with robotic technology, as well as indirect support in many areas such as reorganization of business and social life. By introducing application of Industry 4.0 technologies during current global pandemic, this study aims to contribute to widespread usage of these technologies and provide a basis for future studies.
doi:10.30794/pausbed.745767 fatcat:mpzghj2rfzeprpg7pszdvegoq4