Epidemiological characteristics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Zhejiang Province, China

Jimin Sun, Chengliang Chai, Huakun Lv, Junfen Lin, Chengwei Wang, Enfu Chen, Yanjun Zhang, Zhiping Chen, Shelan Liu, Zhenyu Gong, Jianmin Jiang
2014 International Journal of Infectious Diseases  
doi:10.1016/j.ijid.2014.02.022 pmid:24947422 fatcat:v2tyzv4k3nck3gzremaizm73ey