ТАКТИКА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ ДЕФОРМАЦІЯМИ ЗОВНІШНЬОГО НОСА І ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ

Sh A. Boimuradov, Sh. Sh. Yusupov
2016 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
Питання діагностики, планування та лікування хворих з деформацією лицевого скелета залишаються вкрай актуальними. Ми обстежили 100 пацієнтів на базі відділення пластичної хірургії Другої клініки Ташкентської медичної академії, з яких 71% склали чоловіки. Усіх обстежуваних було поділено за віковим критерієм на 3 групи: 18–28 років (група склала 58 % від усіх пацієнтів), 29–39 років (30 %) та старші 40 років (12 %). Усі хворі мали порушення дихання та зубощелепну патологію, 70 % з них з
more » ... деформацією зовнішнього носа, а 30 % – зубощелепного апарату. Проведені обстеження вказують на значну поширеність та варіативність клінічних проявів деформацій зовнішнього носа та внутрішніх носових структур. Поєднання рентгенологічного та ендоскопічного методів, способи Воячека та Гляцеля об'єктивізують дані та дозволяють підвищити клінічну ефективність лікування.
doi:10.11603/2415-8798.2016.3.6972 fatcat:uuaydyjarfeq5od5ig425nic6q