7. Hydrostatic Brain Edema Caused by Vasomotor-Paresis

Katsuzro MATSUMOTO, Kiyoshi IWATSUKI, Akira MATSUMOTO, Norihiko MIZUKAWA, Shogo NAGAO, Taketoshi MARABE, Kenzi SUJUKI, Hiromasa NAKAYAMA, Hiroo OOTA, Akira NISHIMOTO
1971 Neurologia medico-chirurgica  
doi:10.2176/nmc.11.107a fatcat:nfpzoennfff37jycqp7yao2dhu