Nekatere psihosocialne karakteristike »mlajše« in »starejše« skupine starostnikov

Ida Hojnik
1986 Obzornik zdravstvene nege  
DESKRlPTORJI: zdravstveno stanje; socioekonomski Jaktorji; starostniki IZVLEČEK -Nanizanih je nekaj misii, ki so rezultat metode opazovanja in kvalitativne anaiize z neJormalnim intervjujem zbranih podatkov pri raziskavi Zdravstveno stanje starejših ljudi na področju Ljubljane. Ta se še nadaljuje na Gerontološkem inštitutu v Ljubljani. Izpostavili smo osnovne razlike med »mlajšo« in »starejšo« skupino. Omenjene so nekatere generacijske raziike, ki smo jih odkrili v posameznih socioloških
more » ... socioloških raziskavah. Prispevek vključuje tudi teoretična razmišljanja o psihosocialnem vidiku individualnega in družbenega procesa staranja.
doaj:1d83d365004741159e74b8fd58d0f586 fatcat:ea5hcj67b5gyroahq2flotljhi