Baza noclegowa polskiego wybrzeża od Dźwirzyna po Jarosławiec w latach 1985–2012 oraz perspektywy jej rozwoju do 2025 roku [chapter]

Mariusz Miedziński
2013 Od Redakcji  
BAZA NOCLEGOWA POLSKIEGO WYBRZEŻA OD DŹWRZYNA PO JAROSŁAWIEC W LATACH 1986 -2012 ORAZ PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU DO 2025 ROKU Wprowadzenie Polskie wybrzeże o łącznej ogólnej długości linii brzegowej wynoszącej 770 km jest obszarem bardzo intensywnej eksploracji turystycznej. Aby przeprowadzić badania dotyczące skali rozwoju bazy noclegowej konieczne jest ustalenie odcinków wybrzeża szczególnie intensywnie eksplorowanych pod względem turystycznym, gdyż w gospodarce rynkowej wielkość istniejącej
more » ... ość istniejącej bazy noclegowej jest nierozerwalnie związana z wielkością ruchu turystycznego. W tym celu najlepiej posłużyć się ogólnie dostępną miarą wykonanej "pracy obiektów noclegowych", jaką jest liczba udzielonych noclegów w oficjalnie rejestrowanych przez GUS obiektach noclegowych na poziomie gmin i powiatów w kraju. Należy przy tym zauważyć, że baza noclegowa wykazywana w danych statystycznych GUS nie dotyczy pokoi gościnnych, wynajmowanych mieszkań i apartamentów. Bardzo rzadko wykazywane są w niej licznie działające w pasie nadmorskim pensjonaty, domki letniskowe, pola biwakowe (namiotowe) i kwatery agroturystyczne. Nie w pełni reprezentowane są także ośrodki wczasowe, hotele i inne obiekty nieklasyfiko-http://dx.
doi:10.18778/7525-925-4.19 fatcat:kzsf5yeglbdpznxyblpurcmphy