Japan, beyond institutional religion. Private religion in the traditions of Shugendō, Komusō and non-church christianity of Kanzō Uchimura

Tadeusz Adam Ożóg
2015 Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych  
doi:10.15290/idea.2015.27.19 fatcat:wivdv6knvrcdblotwe4modumpe