Türkçede eylemsilerle kurulan sıfat işlevli yan tümcelerin Farsçada kullanımı üzerine

Eren Soysal
2017 Curr Res Soc Sci   unpublished
fatcat:3w7fanxy5za53mqnryqyv3x6km