UNELE PROPRIETĂŢI FIZICO-MECANICE ALE MORTARELOR USCATE, ADITIVATE CU ETERI DE CELULOZĂ SOME PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF DRY MORTARS CONTAINING CELLULOSE ETHERS

Cristina Ciobanu, Ioan Lazău, Cornelia Păcurariu
2011 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials   unpublished
În lucrare sunt studiate efectele unor eteri de celuloză comerciali de tip MHEC asupra unor proprietăţi fizico-mecanice (consistenţă, timp de priză şi rezistenţe mecanice) ale unor mortare pe bază de ciment portland (CEM I 42,5 R), filer de calcar şi nisip cuarţos. S-a observat că eterii de celuloză determină creşterea timpului de priză şi a cantităţii de apă necesară obţinerii unei consistenţe standard şi scad mult rezistenţele mecanice. Intensitatea acestor efecte depinde de gradul de
more » ... e gradul de substituţie al eterilor de celuloză, de proporţia în care sunt adăugaţi şi mai puţin de vâscozitatea declarată de producător. The effects of some commercial cellulose ethers type MHEC on some physico-mechanical properties (consistency, setting time and mechanical strength) of some mortars based on portland cement (CEM I 42.5 R), limestone filler and quartz sand were studied. It was observed that cellulose ethers increase setting time and the amount of water needed to achieve standard consistency while mechanical strength significant decreases. The intensity of these effects depends on the substitution degree of cellulose ethers and on the proportion in which they are added in mortars and less on the viscosity declared by the manufacturer.
fatcat:f5lx4yhuiza37asqkjpqyavyi4