IMPACTUL TEHNOLOGIC AL VEHICULELOR SUBACVATICE AUTONOME ASUPRA CUNOAȘTERII SPAȚIULUI DE LUPTĂ

Daniel-Cornel TĂNĂSESCU, Ion CHIORCEA
2020
Domeniul spațiului submarin a reprezentat, pentru o lungă perioadă de timp, un mediu provocator pentru implementarea tehnologiilor de descoperire a amenințărilor reprezentate de submarine. Echipamentele de hidrolocație în regim pasiv, de la bordul navelor de luptă, s-au confruntat, istoric, cu limitări tehnologice, cauzate de amprenta acustică redusă a țintelor submarine, dar și de un prag ridicat al alertelor fals pozitive, datorate activităților industriale din zonele costiere. În plus,
more » ... ângerile de natură tehnologică, dar și costurile ridicate, impuse de poziționarea fixă a senzorilor de descoperire activi sau pasivi au permis submarinelor să dispună de o vastă varietate de spații operative pentru manevra în secret. Totuși, impactul tehnologic al noilor sisteme de luptă, adaptate mediului submarin, mobile și dotate cu senzori activi performanți din sfera vehiculelor subacvatice autonome, schimbă acest statu-quo și creează vulnerabilități majore asupra infailibilității acțiunilor în secret ale submarinelor. Aceste noi capabilități de descoperire, combinate cu sisteme și programe inteligente de prelucrare a informațiilor pentru sprijinirea luării deciziilor, vor avea un impact semnificativ asupra înțelegerii situației operativ-strategice din mediul de luptă subacvatic.
doi:10.12753/2065-8281-20-03 fatcat:b2ziy5yu25fzvhgxcvkl2k6nqa