The Position of Geographic Information Resources Property in Geographic Information Sharing

Yanrong CAO, Guonian LV, Pingsheng WU, Jianbang HE
2011 Geo-information Science  
doi:10.3724/sp.j.1047.2011.00611 fatcat:uidfrm5wzndidpqe427phczlvu