Perceived Social Support in Relation to the Factors of the Social Status of Persons with Mental Health Problems, Who Participate in Self-Help Groups

Natalia Bondarenko
2020 Psychology and Psychosocial Interventions  
У статті розглянуто окремий аспект феномену соціальної підтримки осіб із проблемами психічного здоров'я в рамках груп самодопомоги, а саме сприйнята підтримка та її зв'язок із соціально-статусними характеристиками учасників груп самодопомоги. Підґрунтям такого розгляду є як теоретичні засади розробленої проблематики, так і результати проведеного емпіричного дослідження. Актуальність вивчення проблеми соціальної підтримки осіб із проблемами психічного здоров'я зумовлена необхідністю більш
more » ... дністю більш широкого формату вирішення цього питання, ніж лише в рамках психіатрії. Вивчення феномену соціальної підтримки в неблагополучних життєвих подіях (госпіталізація, життя з психічним розладом, безробіття, старість) підтверджує її позитивний вплив на фізичне та психічне здоров'я. Респондентами в дослідженні стали учасники груп самодопомоги, перша з яких працює в лікарні, друга -в умовах громади. Порівняння потреб у підтримці осіб із розладом та осіб без досвіду психічного розладу стало можливим у дослідженні завдяки контрольній групі, яка складалася з осіб без досвіду психічного розладу. Основним інструментарієм дослідження була анкета, розроблена для виявлення відмінностей у сприйнятті соціальної підтримки учасниками двох груп самодопомоги та респондентами контрольної групи. У процесі дослідження було виявлено вплив соціально-статусних характеристик респондентів (вік, сімейний статус, рівень освіти, кількість співмешканців на одній території) на сприйняту ними соціальну підтримку. Було встановлено універсальність потреби в соціальній підтримці для всіх людей незалежно від їхнього соціально-психологічного статусу та стану психічного здоров'я за наявності суттєвих відмінностей у прояві всіх функцій соціальної підтримки в учасників обох груп самодопомоги від контрольної. Ключові слова: соціальна підтримка, психологічна підтримка, особи з проблемами психічного здоров'я, групи самодопомоги, копінг-стратегії.
doi:10.18523/2617-2348.2019.2.3-12 fatcat:cfkf22q2e5h5xf2nyy2d6655qm