Reinens hud- og svelgbrems (Oedemagena tarandi L. og Cephenemyia trompe Modeer), økologi og atferd

Arne C. Nilssen, John R. Anderson
1986 Rangifer  
Dette forskningsprosjektet på de økonomisk viktige artene for reindriften startet i 1983. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom forfatterne og med Økologisk Avdeling ved Universitetet i Tromsø under ledelse av professor Odd Halvorsen. Siktemålet med forskningen er å skaffe grunnleggende kunnskaper om disse to bremseartenes biologi, adferd, fysiologi og epidemiologi. Det ligger videre anvendte perspektiver, især når det gjelder
more » ... det gjelder mulighetene for biologisk kontroll, til grunn for prosjektet. Utviklingsfondet for reindrift og Universitetet i Tromsø har støttet prosjektet økonomisk. Feltarbeidet har i hovedsak foregått i Vest¬Finnmark.
doi:10.7557/2.6.1-app.608 fatcat:tq4xxmzupbctpcq7evsd3iy3au