Nanometer Precision Time-stretch Femtosecond Laser Metrology Using Phase Delay Retrieval

Lijie Zhao, Chunbo Zhao, Chuanqing Xia, Zhen Zhang, Tengfei Wu, Haiyun Xia
2021 Journal of Lightwave Technology  
doi:10.1109/jlt.2021.3079127 fatcat:oc6lmkebwrgmdh7h6qhlwtsexi