Nüshaları ışığında Kitâbu l-İdrâk li-Lisâni l-Etrâk

Ünal Aldemir
2019 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten  
doi:10.32925/tday.2019.20 fatcat:uxnxcbac7vha5mgjn5h26u3zda