Amfizematöz pyelonefrit Emphysematous pyelonephritis

REŞORLU Mustafa;REŞORLU
2006 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Amfizematöz pyelonefrit, gaz oluşturan mikroorganizmalar tarafından meydana gelen, perirenal dokuların ve renal parankimin hayatı tehdit eden nekrotizan infeksiyonudur. Amfizematöz pyelonefritin geleneksel tedavisi, parentaral antibiyotik tedavisi ile cerrahi drenaj ya da nefrektomidir. Bu yazıda amfizematöz pyelonefritli ayrıca diabetes mellitusu olan hastaya ait veriler sunulmuş ve bu nadir ciddi enfeksiyonun etiyo-patogenezi, radyolojik ve klinik bulguları ile tedavisi tartışılmıştır.
more » ... tışılmıştır. Anahtar sözcükler: amfi zematöz pyelonefrit, bilgisayarlı tomografi, diabetes mellitus Emphysematous pyelonephritis (EP) is a life-threatening, necrotizing infection of renal parenchyma and perirenal tissues caused by gas-forming organisms. The traditional treatment of EP is open surgical flowing and parenteral antibiotherapy or nephrectomy. We report a case of emphysematous pyelonephritis in a diabetic patient and discuss the ethiopathogenesis, radiological and clinical signs and treatment of this rare and severe infection.
doi:10.1501/tipfak_0000000209 fatcat:cmli6ayoafaqnkyagvi2t2rifa