Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja EDYTA SIELICKA Edukacja ponad granicami-transplantologia

Tom, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński
unpublished
Transplantacja jest w Polsce nadal tematem mało popularnym, choć ostatnio często wracającym w debatach publicznych. Kiedy na całym świecie rejestrujemy wzrost zainteresowania i akceptacji dla przeszczepów, polskie badania pokazują, że mimo względnie wysokiej deklaracji poparcia, licz-ba dawców w Polsce maleje. Na pewno ma znaczenie dla tego faktu wiele mitów na temat trans-plantologii, nasz lęk przed śmiercią i konfrontacją z nią. Wielokrotnie w dyskursach społecznych podkreśla się rolę
more » ... la się rolę edukacji w zakresie upowszechniania wiedzy na temat przeszczepów. Ma ona także znaczenie dla przełamywania społecznego tabu doty-czącego rozmów na temat transplantologii, ale i śmierci. Świadoma edukacja otwarta na etyczne dy-lematy, pogłębia również refleksyjność młodego człowieka. Dziecko, które posiada rzetelną wiedzę w danej dziedzinie, staje się świadomym obywatelem, który w przyszłości samodzielnie podejmuje decyzje. Tak też dzieje się w przypadku wiedzy na temat transplantologii. Słowa kluczowe: transplantacja, edukacja, społeczeństwo, kampania społeczna Transplantologia niesie ze sobą dar życia. Ale także dar nadziei, miłości i zaufania. Niewiele jest w życiu trudniejszych decyzji niż te, które dotyczą przekazania wła-snych narządów lub też narządów najbliższej nam, zmarłej osoby, po to aby komuś innemu uratować życie. To decyzje, które często wymagają ogromnej odwagi, poko-nania wielu obaw i lęków, na które najczęściej nie jesteśmy przygotowani. We współ-czesnej kulturze w sferze tabu są tematy, które łączą się z cierpieniem, bólem, często ze stratą. Nie umiemy rozmawiać o śmierci, o związanych z nią trudnych decyzjach, ale też nie potrafimy rozmawiać o cierpieniu i chorobach naszych najbliższych (szcze-gólnie tych ze złymi rokowaniami). A przecież nie jest możliwe wyeliminowanie z naszego życia tego etapu, który niesie za sobą ważne decyzje związane z życiem
fatcat:wfwuojcopjdcrdqpadly2nf4kq