7062 SAYILI YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Deniz Polat Akgün
2018 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Özet Seçimler, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Yalnızca seçimlerin varlığı demokrasi için yeterli olmasa da; seçim olmadan demokratik bir yönetimden bahsetmek de mümkün değildir. Bununla birlikte, bir rejimin demokratik sayılabilmesi için seçimlerin de bir takım nitelikleri taşıması gerekir. Buna göre; seçimler, serbest, adil ve güvenilir olmalıdır. Gerçekten de, yalnızca belirli zaman aralıklarıyla oy sandığına gidiliyor oluşu, o yönetimin demokratik olarak nitelendirilebilmesi için tek
more » ... üt değildir. Serbest, adil ve güvenilir seçimlerden söz edebilmek için de öncelikle seçim mevzuatında, seçimleri serbest, adil ve güvenilir kılacak kurumlara ve mekanizmalara yer verilmesi yaşamsaldır. Dolayısıyla, seçim takviminin başlangıcından bitişine kadar her türlü seçim uyuşmazlığında son yetkili merci olan Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilatına, işleyişine ve çalışma düzenine ilişkin yapılacak bir düzenleme büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, öncelikle, 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun bu ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir. Ardından, düzenlemenin, seçim hukukundaki ihtiyaçlara cevap verip veremediği, seçim hukukuna ilişkin mevzuat ve Yüksek Seçim Kurulu kararları çerçevesinde ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Anayasa, seçim hukuku, seçim uyuşmazlıkları, Yüksek Seçim Kurulu, 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. Abstract Elections are indispensable elements for democracy. Although the existence of elections is not sufficient for democracy, it is impossible to consider a government as "democratic" without elections. However, in order for a regime to be considered democratic, elections must have a number of qualities. Accordingly, elections should be free, fair and reliable. Indeed, going to the polls periodically is not the only criterion for a government to qualify as democratic. In order to speak of free, fair and reliable elections, it is vital that the institutions and mechanisms that will make the elections free, fair and reliable are included in the electoral legislation. Since the Supreme Election Council is the supreme authority on electoral disputes from the beginning of the electoral calendar, a legislation regarding the organization, functioning and working order of it is of great
doi:10.21492/inuhfd.429242 fatcat:linnpj3ghzeadhqvnsxnqku5ai