Blunt Ocular Trauma Due to Pressurized Water: Case Report
Tazyikli Suya Bağlı Künt Göz Travması

Eyüp DÜZGÜN, Akın ÇAKIR, Sercan Koray SAĞDIÇ, Kenan OLCAY, Melih Hamdi ÜNAL
2015 Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports  
ünt göz travmaları; çarpma-düşme, spor yaralanmaları (tenis, paintball, boks vs.), ev veya iş yeri kazaları, trafik kazaları, darp ve patlayıcılara bağlı olarak gelişebilmektedir. 1,2 Özellikle genç yaş grubunda görsel kaybın en önemli nedenlerindendir. İş yeri güvenlik zafiyetleri, spor faaliyetlerinde koruyucu kask ve gözlük kullanılmaması, trafik kazalarının sık olduğu bir ülke olmamız sebebiyle önlenebilir göz travmalarına bağlı Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23 (2) 131 Tazyikli Suya
more » ... lı Künt Göz Travması Ö ÖZ ZE ET T Otuz yaşında erkek hasta, sağ gözünde puslu görme, ağrı, batma, kızarıklık, gözünü açmada güçlük ve göz kapaklarında şişlik şikâyetleri ile kliniğimize başvurdu. Hasta toplumsal olaylar sırasında, güvenlik güçlerine ait olan toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA)'ndan, direkt olarak yüzüne aldığı tazyikli su darbesi sonrası yere düşerek bayıldığını, kendine geldiğinde ise mevcut şikâyetlerini fark ettiğini ifade etmektedir. Yapılan muayenesinde subkonjonktival hemoraji, korneal abrazyon, kornea ödemi, pupilde düzensizlik izlendi. Arka segment muayenesinde alt ve nazal kadranda subretinal hemoraji ve koroid rüptür hattı izlenmekteydi. Bu olgu sunumu ile toplumsal olaylarda TOMA ve benzeri araçlarda kullanılan tazyikli su ve benzeri müdahalelerin direkt göze yönlendirilmesi ya da kazayla hedef alınması durumunda sebep olabileceği ciddi morbidite sorunların, hem uygulayıcı makam ve kişiler hem de travmaya maruz kalan kişiler ve sağlık personeli tarafından bilinmesi, bu konuda gerekli eğitimlerin düzenlenmesi ve tedbirlerin alınmasının gerekliliği vurgulanmak istenmiştir. A An na ah ht ta ar r K Ke el li im me el le er r: : Koroid hastalıkları; göz yaralanmaları; su A AB BS ST TR RA AC CT T 30 year-old male was admitted with complaints of blurred vision, pain, red eye, difficulty inopening eyes, swelling of eyelids. He expressed that he fainted after the knock of pressurized water directly to his face, from the intervention vehicle for social events,(TOMA) which belongs to security forces, during public protests. He became aware of the existing complaints when he woke up. Subconjunctival hemorrhage, corneal abrasion, corneal edema, pupillary irregularities were observed in the examination. Posterior segment examination revealed subretinal hemorrhage and choroidal rupture line in the nasal and inferior quadrants. In this case report we like to emphasize the pressurized water may cause blunt eye trauma and severe eye injuries. Medical staff and the public should be informed about the serious ocular injuries that caused by pressurized water. Security forces and judicial authorities must be aware of trauma may be caused by TOMA. Staff using these vehicles must be aware of that they could cause injury result in blindness and they must be trained in this respect. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Choroid diseases; eye injuries; water T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J C Ca as se e R Re ep p 2 20 01 15 5; ;2 23 3( (2 2) ): :1 13 31 1--5 5
doi:10.5336/caserep.2013-37298 fatcat:473o7nmiq5hvnoz7yfz4xqeb4e