Overview of research status of the problem of transportation of oversized cargoes in ukraine

O. Melnyk
2019 Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies series "Transport Systems and Technologies"  
Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2019. Вип. 34. 242 УДК 355.691.3:623.828.5 Олексій Мельник (старший викладач кафедри «Судноводіння і морська безпеки» Одеського національного морського університету) ОГЛЯД СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ У статті висвітлено стан дослідження проблеми перевезень негабаритних вантажів в Україні, зокрема проаналізовано думки вчених з приводу даної проблематики. Охарактеризовано особливості
more » ... вано особливості перевезень негабаритних вантажів на річковому та морському транспорті. Виявлено обставини, якими на сьогодні характеризується стан справ у галузі; проаналізовано бачення науковців щодо основних невирішених проблем, характерних для транспортної галузі України загалом та перевезень негабаритних вантажів зокрема. Запропоновано авторське бачення щодо вирішення виявлених проблем та подолання існуючих труднощів у галузі. Ключові слова: транспорт, транспортна система, вантажні перевезення, річковий транспорт, морський транспорт, негабаритні вантажі, негабаритні перевезення.
doi:10.32703/2617-9040-2019-34-2-7 fatcat:oxqtbdyhuzc5nmenpfwfhtfk74